×

Măsurile aprobate de Comisia Situații Excepționale pe perioada stării de urgență

Comisia Situații Excepționale (CSE) a aprobat pe data de 1 aprilie curent, noi măsuri restrictive, în contextul declarării de către Parlament a stării de urgență în Republica Moldova, pe perioada 1 aprilie-30 mai.

În scopul limitării răspândirii infecției COVID-19, membrii CSE au dispus ca procesul educational în instituțiile de învățământ public și privat să se  desfăşoare la distanţă, cu excepţia grădinițelor, în localitățile unde se atestă o incidență mai mare de  100  cazuri COVID-19 la 100 mii populaţie în ultimele 14 zile.

Totodată, va fi instituit  unui regim special de circulație al persoanelor, începând cu 3 aprilie 2021. Astfel, persoanelor din municipiul Chişinău şi Bălţi, li se va interzice să circule în afara locuinţei sau a gospodăriei în intervalul orar 23.00 – 5.00, cu excepția deplasării în interes profesional, pentru asistență medicală care nu poate fi amânată, achiziționare de medicamente, îngrijire a persoanelor apropiate, sau deplasare a persoanelor aflate în tranzit.  În aceste cazuri, persoanele vor trebui să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declaraţie pe propria răspundere sau permisul de muncă.

De asemenea, se va interzice circulaţia și aflarea persoanelor în spaţii publice, precumparcuri, păduri, terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement.

O altă măsură aprobată de CSE ține de regimul de muncă al entităților publice şi private, care vor atrage la serviciu cu prezenţă fizică, un număr de până la 30% din personal, antrenați în activitatea de birou, iar pentru ceilalţi angajaţi vor dispune organizarea muncii la distanţă. Totodată, în entitățile care nu pot asigura munca la distanță, aceasta se va organiza pe grupe. Ședinţele, întrunirile, reuniunile profesionale cu prezenţa fizică a persoanelor, se vor  desfăşura cu limitarea numărului de participanţi şi vor dura nu mai mult de 60 min.

CSE a interzis întreprinderilor prestatoare de servicii publice să sisteze furnizarea serviciilor, prin deconectarea locurilor de consum, sau să aplice penalități pe motiv de neachitare de către consumatorii casnici a facturilor de energie electrică, termică, telefonie fixă, gaze naturale sau apă potabilă consumată. Deconectarea de la utilități poate fi făcută doar în cazul în care este pusă în pericol viața și sănătatea oamenilor.

În același timp, se instituie moratoriu, până la data de 30 mai 2021, asupra controalelor de stat planificate, efectuate la faţa locului, de către organele abilitate cu funcţii de control, precum ANSA, ANSP, IPM și ANRE. În cazul în care o unitate economică, indiferent de tipul de proprietate şi formă de organizare juridică, încalcă regulamentele sanitare și măsurile de sănătate publică instituite prin deciziile CSE și hotărârile CNESP, activitatea acesteia sau, după caz, a uneia dintre subdiviziunile acesteia, va fi suspendată pentru perioada stării de urgenţă.

Dispoziția CSE din 01.04.2021